Velkomen til Fjon Fjellkyrkje

Fjon Fjellkyrkje er ein ubetent kombinert leirplass/kyrkje som ligg i Matredal i Masfjorden kommune. Kyrkja ligg vakkert til ved inngangen til dei flotte fjellområda i Stølsheimen og Matrefjella, og er eigd av alle sokneråda i Nordhordland prosti. Leige er basert på eige stell og me har plass til rundt 40 overnattingsgjestar (sjå eigen info om reduksjon grunna corona). Ta kontakt med oss på telefon eller bruk bookingskjemaet under for å tinga kyrkja. Sjekk bookingkalendar for ledige helger.

 

Nyhende:

Fjon Fjellkyrkje i coronatid

Fjon Fjellkyrkje er også mellom verksemder som er hardt ramma av verknadene av coronaepidemien, men på dei vilkår som til kvar tid vert sett, er det framleis råd med arrangement /leige med avgrensa storleik. Mellom anna er tal tilgjengelege soveplassar redusert. Meir om bruk og råd for bruk: Sjå eigen side.

 

Årsmelding/vedtekter:

 

Kopi finn de her

Fyll inn skjema så tek me kontakt!

Hugs at leige ikkje er gyldig før bekrefting frå fjellkyrkja!!