Mandag 29.juli kl 19.00: Olsokstemne med olsokgudsteneste
Gudstenesta blir ved sokneprest Tone Marit Dyrkolbotn
Etter gudstenesta blir det servert rømmegraut, og det blir enkelt program med ei utlodning.
Kvelden vert avslutta med olsokbål så sant tilhøva tillet.

Kopi av Fjon Fjellkyrkje sine vedtekter som gjeld utleige:

§ 1. §1 Skipnaden "Fjon Fjellkyrkje og Ungdomssenter" i Masfjorden er ein sjølvstendig skipnad som ikkje har økonomisk ansvar for skyldnaden til andre.

§ 2. §2 All verksemd i fjellkyrkja/ungdomssenteret må vera byggjande for sjel og lekam og i samsvar med Den norske kyrkja si vedkjenning.
Det er ikkje tillate å nyta rusmiddel på staden.