Litt real dugnadsinnsats?

Fjellkyrkja treng litt flikking, nedvask og vedlikehald ute og inne. Kan du tenke deg å vere med og ta eit tak i godt lag og fellesskap med mykje godt humør? Det er soknene i Nord-hordland som eig Fjon og er avhengig av at mange tek eit tak.


Vi samlast fredag og lørdag komande helg 25.-26.okt. Du kan overnatte eller berre vere på dagtid. Styret syter for mat.


Skriv i kommentarfelt på Facebook eller send melding til John Henanger om du kan vere med og kva tid.

Kopi av Fjon Fjellkyrkje sine vedtekter som gjeld utleige:

§ 1. §1 Skipnaden "Fjon Fjellkyrkje og Ungdomssenter" i Masfjorden er ein sjølvstendig skipnad som ikkje har økonomisk ansvar for skyldnaden til andre.


§ 2. §2 All verksemd i fjellkyrkja/ungdomssenteret må vera byggjande for sjel og lekam og i samsvar med Den norske kyrkja si vedkjenning.


Det er ikkje tillate å nyta rusmiddel på staden.