Prisar pr. 01.01.2018.

Bestillingsgebyr (ved leige ut over ein dag): kr 600,-
(Denne må betalast for alle utleige over ein dag og vert ikkje refundert)

1. Leige av kyrkja med overnatting:
 • Overnatting pr person pr døgn kr 150,-
 • Familie: Betaler for maks 4 personar
 • Born under skulealder: Gratis
 • Minstepris: kr 2 400,- (Best.gebyr kr 600,- kjem i tillegg)
 • Avbestillingsgebyr:
 • Ved avbestilling 15 - 21 dagar før leige: kr 1 900,- (Best.gebyr kr 600,- kjem i tillegg)
 • Ved avbestilling 14 dagar eller mindre før leige: kr 2 400,- (Best.gebyr kr 600,- kjem i tillegg)
2. Leige utan overnatting: Her blir prisane revidert innen februar 2018.
 • Leige med disposisjon av kyrkja ein dag: kr 750,-
 • Leige pr dag ut over ein dag: kr 500,-
 • Leige for enkeltmøte på kveld utanom helg: kr 250,-
 • Avbestillingsgebyr (for leige ut over ein dag):
 • ved avbestilling 15 - 21 dagar før leige: kr 500,- (Best.gebyr kr 600,- kjem i tillegg)
 • ved avbestilling 14 dagar eller mindre før leige: kr 750,- (Best.gebyr kr 600,- kjem i tillegg)
Utvask etter bruk:
Normal ordning er at leigetakar sjølv syter for utvask

Hjelp til utvask:
Feb.2018:
Inntil vidare så har me ikkje nokon som de kan leiga til å ta sluttreinhald. Tidlegare ordning er opphørt.