SKJÆRTORSDAG GUDSTENESTE m/KYRKJEKAFFI

Skjærtorsdagsgudsteneste på Fjon Fjellkyrkje klokka 16.30.

Det vert nattverd og kyrkjekaffi. Offer til Fjon Fjellkyrkje.

Gudstenesta er ved: Anne Merethe Reknes (kyrkjemusikar), Kristine Bleikli (teologistudent) og Tone Marit Håland Dyrkolbotn (sokneprest).

Vel møtt til ei triveleg stund, skjærtorsdag!

Kopi av Fjon Fjellkyrkje sine vedtekter som gjeld utleige:

§ 1. §1 Skipnaden "Fjon Fjellkyrkje og Ungdomssenter" i Masfjorden er ein sjølvstendig skipnad som ikkje har økonomisk ansvar for skyldnaden til andre.

§ 2. §2 All verksemd i fjellkyrkja/ungdomssenteret må vera byggjande for sjel og lekam og i samsvar med Den norske kyrkja si vedkjenning.
Det er ikkje tillate å nyta rusmiddel på staden.